ІІ-й етап

ІІ етап експерименту передбачає експериментальну перевірку теоретичної моделі та проведення діагностичних заходів, розробку та апробацію нових навчальних модулів/курсів, зміст яких  визначається на основі обговорення  в фокус-групах, анкетування та опитувань.

Крім того, спеціально-розроблені анкети допомагають визначити ефективність кожного окремого курсу/тренінгу/майстер-класу та уточнити їх зміст.

Науковим консультантом Івашньовою С.В та психологом проекту Мерзляковою О.Л. розроблено спеціальні анкети та складено графік опитувань, в тому числі  – он-лайн.

Перше опитування на ІІ етапі проводиться он-лайн в період з 20 березня по 20 вересня та передбачає збір, узагальнення та аналіз оцінок начальних курсів учасниками експерименту, що пройшли навчання в 2016-2017 н.р.

Результати анкетування будуть оприлюднені на початку жовтня 2017 року.

Графік проведення опитувань узгоджується.