І-й етап

З лютого 2016 року на базі 8 експериментальних закладів було реалізовано І етап  (інформаційно-аналітичний), який передбачав проведення аналізу  та узагальнення  вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури,  відбір та розробку  діагностичного апарату дослідження; визначення організаційно-педагогічних умов реалізацій альтернативних форм навчання (накопичувальна система; програма розвитку персоналу навчального закладу; індивідуальні програми тощо).

В результаті проведення теоретичного та емпіричного дослідження визначено фактори, що впливають на  професійний розвиток та вибір педагогічними працівниками змісту, форм та методів професійного розвитку; обґрунтовано модель проектування розвитку професійної компетентності педагогічного колективу; сформовано комплекс методик для виявлення  професійних освітніх потреб педагогічних працівників; розроблено анкету для самооцінювання рівня професійної компетентності; визначено методики для моніторингу протягом ДЕР.