Діагностика та моніторинг

Відповідно до мети і гіпотези дослідження, на основі рекомендацій ІППО КУБГ, згідно «Переліку психодіагностичних методик для використання в роботі практичних психологів системи освіти « (упоряд.:Д.М.Сабол та ін.. – К.: Марич, 2010. – 118 с.  попередньо було відібрано наступні методики психологічної діагностики:

Мета вимірювання Назва методики, автор, джерело Періодичність використання
4 методика оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф.Фідера Оцінка психологічної атмосфери в колективі.

Практическая психодиагностика под. ред. Райгородского Д.Я.БАХРАХ –М., 2002

тричі (двічі на ІІ та один раз – на ІІІ  етапі ДЕР)
5 методика для визначення мотивації професійного розвитку Немова, Н.В. Управление методической работой в школе. [Текст] / Н.В. Немова // Приложение к журналу «Директор школы». – М.: Сентябрь, 1999. – 176 с. тричі (двічі на ІІ та один раз – на ІІІ  етапі ДЕР)

 

На основі вказаних методик з урахуванням досвіду вивчення мотиваційно-особистісного компоненту професійної компетентності педагогічних працівників було розроблено авторську методику (додаток 3.4.)

Додатково  передбачено використання методик, що відповідають меті та завданням кожного окремого навчального модуля.

Наприклад, в межах тренінгів психологічного спрямування  проводиться діагностування  психологічного вигорання  тесту В. Бойко «Синдром  емоційного вигорання»  (Джерело: Психологічне благополуччя особистості в навчально-виховному процесі: Методи діагностики та шляхи збереження (методичні рекомендації)/Упор. О.Ю.Осадько. – КМПУ ім.. Б.Д,Гринченка , 2005); а в модулі «Педагогічний артистизм» передбачено використання методик для визначення рівня емпатії.

Крім того, передбачено використання спеціально розроблених листів самооцінки для визначення рівня володіння ІКТ. Такі методики будуть впорядковані в підсумкових методичних рекомендаціях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*