Пакет діагностичних методик для проведення моніторингу

Додаток 3.1.

АНКЕТА

“Оцінка психологічної атмосфери в колективі”
(
за А.Ф. Фідлером)

Інструкція. Шановні педагоги! В таблиці наведено протилежні за значенням пари слів, зо допомогою яких можна описати атмосферу у Вашій групі, колективі. Чим ближче до правого чи лівого слова Ви поставите позначку +, тим більшим є прояв цієї ознаки у Вашому колективі.

Показник Прояв (у балах) Показник
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

дружелюбність ворожість
згода незгода
задоволеність незадоволеність
продуктивність непродуктивність
Теплота холодність
співпраця неузгодженість
взаємна підтримка недоброзичливість
захопленість байдужість
цікавість нудьга
успішність безуспішність

Дякуємо!

Обробка результатів

Відповідь по кожному з пунктів оцінюється злів направо в діапазоні від 1 до 8 балів. Чим лівіше розташовано знак +, тим нижче бал та сприятливіша, на думку того, хто відповідає, психологічна атмосфера в колективі. Підсумковий показник коливається в межах від 10 (найбільш позитивна оцінка) до 80 (найбільш негативна) На підставі індивідуальних профілів створюється середній, який і характеризує психологічну атмосферу в колективі.

 

 

 

Додаток 3.2.

 

АНКЕТА

Оцінка рівня готовності педагога до саморозвитку

(методика В.І.Звєрєвої, Н.В.Нємової)

 

Мета: виявити здатність вчителя до саморозвитку

Уважно прочитайте твердження та проставте біля кожного з них відповідний бал:

5 – якщо дане твердження повністю відповідає Вашій думці;

4 – скоріше відповідає, чим ні;;

3 – і так, і ні;

2 – швидше не відповідає;

1 – не відповідає.

 

1. Я прагну вивчити себе.
2. Я  залишаю час для розвитку незалежно від того, як я зайнятий роботою та домашніми справами
3. Перепони, що виникають, стимулюють мою активність
4. Я  шукаю зворотний зв’язок, тому ще це допомагає  мені пізнати  та оцінити себе
5. Я рефлексую власну діяльність, виділяю для цього спеціальний час

 

6. Я аналізую свої почуття та досвід
7. Я багато читаю.
8. Я широко дискутую по тим питанням, що мене цікавлять
9. Я вірю у власні можливості.
10. Я намагаюсь бути більш відкритою людиною.
11. Я  усвідомлюю той вплив, який здійснюють на мене люди, що мене оточують
12. Я  керую своїм професійним розвитком  і отримую позитивні результати
13. Я отримую задоволення від засвоєння нового
14. Відповідальність, що зростає, мене не лякає
15. Я  позитивно поставився б до просування в кар’єрі

 

Обробка анкети

Порахуйте загальну суму балів.

55 і більше  – Ви активно реалізуєте власні потреби в саморозвитку;

від  36 до 54  –  Вам доведеться визнати, що у Вас відсутня стала система саморозвитку, орієнтація на розвиток сильно залежить від ситуації та зовнішніх умов;

від 15 до 35  – Ви повинні усвідомити, що Ваш розвиток зупинився

 

Додаток 3.3.

 

Анкета 

Мета: встановити чинники, що стимулюють та перешкоджають  навчанню, розвитку та саморозвитку вчителів у школі

Оцініть, будь ласка, наведені далі чинники за 5-бальною шкалою:

5 – так (стимулюють чи створюють перешкоди);

4 – скоріше так, чим ні;

3 – і так, і ні;

2 – швидше ні;

1 – ні

Чинники,  що створюють перешкоди:
1. власна інерція.
2. розчарування через невдачі, що були раніше
3. відсутність підтримки та допомоги в цьому питанні з боку керівників
4. ворожість оточення (заздрість; ревнощі тощо), які погано сприймають Ваші зміни та потяг до нового
5. неадекватний зворотний зв’язок з членами колективу та керівництвом, відсутність об’єктивної інформації про себе
6. стан здоров’я
7. нестача часу
8. обмежені  ресурси, скрутні життєві умови
Чинники,  що стимулюють:  
1. методична робота
2. навчання на курсах
3. приклад та вплив колег
4. приклад та вплив керівництва
5. організація праці в школі
6. увага до цієї проблеми керівників
7. довіра
8. новизна діяльності, умови робота та можливість експериментувати
9. самоосвіта
10. цікавість до роботи
11. відповідальність, що зростає
12. можливість отримати визнання в колективі.

Обробка анкет

Сума балів підраховується та обчислюється коефіцієнт професійного розвитку за формулою: К = К (факт.) : К (макс.), де:     К (факт.) – сума балів,

К (макс.) – максимально можлива сума балів (100).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*