Публікації

Статті в наукових виданнях

  1. Івашньова С. В. Ігнатов О. В., Долматова Г. С. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  2. Івашньова С. В.(2016) КОНСАЛИНГ, КОУЧИНГ И ТРЕНІНГ: РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В УКРАИНСКОМ ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ Порівняльно-педагогічні студії
  3. Івашньова С. В. (2015) РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ //Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р..
  4. Івашньова С. В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕННОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ //Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]: Психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр.
  5. Івашньова С. В. (2015) ВЫБОР КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАНИЯ // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія»
  6. Івашньова С. В. (2018) Освітні запити та потреби вчителів у контексті професійного розвитку //Педагогічна думка (2). с. 32-33.
  7. Івашньова С. В. (2018) Проектування змісту навчання в системі післядипломної педагогічної освіти: освітні запити і потреби // Нова педагогічна думка (2). с. 29-34. ISSN 2520-6427