Звіт про перебіг експерименту

26 січня 2018 року відбулось засідання Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зі звітом про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи виступила науковий консультант експерименту, заступник директора Інституту, кандидат педагогічних наук Івашньова Світлана Володимирівна, яка ознайомила присутніх із динамікою розвитку експериментальної бази та особливостями реалізації  розробленої технології.

За період  з 201 року експериментальна база збільшилась з 3 закладів загальної середньої освіти до 19. Заходи плануються таким чином, щоб не відволікати педагогічних працівників від освітнього процесу та сприяти вирішенню актуальних для закладу проблем. Зміст тренінгів та семінарів проектується відповідно до результатів опитувань у форматі фокус-груп з подальшим рейтингуванням.

Однак на пешму етапі, незважаючи на такий підхід, активність педагогічних працівників залишалась не високою, наповнюваність груп трохи перевищувала мінімальну та скадала 8-10 слухачів.

Для виявлення причин було проведено анкетування педагогічних працівників, спрямоване на виявлення мотиваційного комплексу. Порівняння результатів анкетування та активності педагогічних працівників в експерименті сприяли виявленню системних проблем, повязаних із управлінськими рішеннями керівників закладів освіти та рівнем акмеологічної атмосфери в закладі освіти.

Програма дослідно-експериментальної роботи потребує уточнення та проведення додаткових досліджень, насамперед – проведення глибинних інтерв”ю з керівниками закладів освіти, в яких сформувались різні моделі управління професійним розвитком та педагогічними працівниками, які виявляють високу та низьку активність.

Доповідачка відзначила, що експеримент сприяє не лише професійному розвитку вчителів, а й забезпечує оновлення змісту модулів на курсах підвищення кваліфікації, оскільки розроблені “під замовлення” закладів освіти тренінги швидко набувають популярності серед вчителів міста.

Серед найбільш успішних: тренінг “Правовий захист вчителя: ситуації та інструменти впливу” (тренер – Клименко Н.П.), серія тренінгів, спрямованих на розвиток критичного мислення та інформаційної культури (тренер -Мерзлякова О.Л.). тренінг для розробників авторських майстер-класів (тренер – Петрощук Н.Р.) тощо.

Закритий тренінг”Профілактика та подолання емоційного вигорання”

27 січня 2018 року в СШ № 286 відбудеться тренінг “Профілактика та подолання емоційного вигорання”.

Час проведення : 27.01.2018 р. з 10.30-14.00

Максимальна кількість учасників: 25
Тренер: Коцюба Ганна (Інститут післядипломної педагогічної освіти).

Тренінг проводиться на замовлення педагогічного колективу та адміністрації закладу освіти.

Учасники ознайомляться з  методиками роботи з когнітивними установками (думки, що сприяють розвитку; страхи та установки, які блокують самореалізацію);  навчаться розпізнавати та коригувати поведінку, яка може «отруювати» життя, спільно визначать,  як жити в радість та рахуватись зі своїми емоціями та потребами.

Учасники отримають сертифікати Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Закриті тренінги в закладах освіти: тренера замовляли?

Життя вносить свої корективи у будь-які плани, найбільш вивірені та продумані  не є виключенням.

Наш план проведення тренінгів  з відкритою реєстрацією на зимових канікулах провалився просто на старті. Але нас це навіть порадувало, оскільки НАРЕШТІ заклади освіти почали замовляти тренінги і тренерів.

Саме так і зробили учасники ДЕР, що приєднались до нас нещодавно – гімназія № 30 “Еконад” та спеціалізована школа № 80. Аналогічно спрацювали команди гімназії № 107 “Введенська” та школи № 286.

Саме тому наші тренери отримали графіки проведення заходів, вільних місць на які не було з самого початку.

В зв”язку з тим, що до експерименту долучаються ще 3  учасники,  пропонуємо всім колективам переглянути перелік вже проведених заходів та залишити попередні заявки на весняні канікули.

 

ІППО пропонує: заходи на осінніх канікулах

Шановні колеги!

Інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з СШ № 182 та гімназією № 30 “Еконад” запрошує Вас до участі у наступних заходах:

Назва,

тренер, кількість годин

Анотація Дата та місце проведення
1 Правовий захист вчителя: ситуації та інструменти впливу,

Клименко Н.П., 3 години

Учасники тренінгу проаналізують ситуації,  які вимагають захисту інтересів педагогічних працівників та спільно визначать інструменти, які потрібно застосувати в різних ситуаціях. 30 жовтня,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок об 10-00

Реєстрація

2 Комунікативна культура вчителя, Мерзлякова О.Л., 3 години Поняття, що будуть розглянуті в ході тренінгу

– Автоматична та усвідомлена поведінка.

– Поняття про поведінкове маніпулювання. Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.

– Діалог як екологічний засіб педагогічної комунікації. Техніка інформаційного діалогу

– Застосування сучасних ІКТ для підвищення ефективності взаємодії вчитель-учень-батьки.

30 жовтня,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок об 11-00

Реєстрація

 3 Метафора та образ в діяльності вчителя : саморозуміння, розуміння учня, простір спілкування.

Мерзлякова О.Л.,

3 години

Тренінг побудований на основі використання асоціативно-метафоричних карток та ставить за мету адаптацію цього інструменту до педагогічної діяльності. Метафоричні картки надають можливість побачити та зрозуміти світ власних емоцій та переживань, що є гарною профілактикою емоційного вигорання.   

30 жовтня,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок об 14-30

Реєстрація

4 Критичне мислення ,  Мерзлякова О.Л., 18 годин Поняття, що будуть розглянуті в ході тренінгу:

 – Уточнення та прояснення ключових понять КМ (критичного мислення).

– Обговорення та дискусії наявної проблематики професійної діяльності.

 – Застосування КМ в повсякденній педагогічній практиці.

– Ознайомлення з авторською програмою з розвитку КМ у підлітків та випускників середньої школи.

31 жовтня – 2 листопада ,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок об 11-00

Реєстрація

 5 Інформаційні технології  на уроці: досвід використання.

Івашньова С.В.,

Якубов С.В.

Учасники обговорять наступні питання:

– Роль та місце інформаційних технологій при підготовці та проведенні уроку.

 –  Перевернуте навчання: досвід ЗНЗ міста Києва

30 жовтня,

СШ № 182, Перша Русанівська школа

 Реєcтрація

 6 Педагогічна дія: підходи та стратегії, критичне осмислення, Мерзлякова О.Л.,  3 години Поняття, що будуть розглянуті в ході тренінгу

 – Психологічні засади розвитку інформаційної культури вчителя. Алгоритм добору змісту інформаційного повідомлення в педагогічній практиці

 

– Формувальний вплив та супровід розвитку: конфлікт чи інтеграція.

– Педагогіка знань та педагогіка досвіду: суперечність чи взаємодія.  Покроковий алгоритм «Від ситуації абсурду до кооперації»

 – Прийоми маніпулювання інформацією. 

3 листопада ,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок об 11-00

Реєстрація

 7 Підготовка авторського майстер-класу,

Петрощук Н.Р.,

3 год.

Учасники майстер-класу ознайомляться з  особливостями організації навчання дорослих та розроблять власні плани майбутніх майстер-класів або тренінгів. 31 жовтня,

СШ № 182, Перша Русанівська школа,

початок об 11-00

 Реєстрація

 8  Імідж сучасного педагога,

Сабол Д.М.

 Тренінг направлений на формування у педагогів уявлень про імідж як цілеспрямовано створений образ  з метою здійснення соціально-психологічного та емоційного впливу на цільову аудиторію задля удосконалення своєї професійної діяльності; поглиблення знань про методи, принципи формування ефективного особистісного імідж-образу, його психологічні властивості. 2 листопада,

гімназія № 30 «Еконад»,

початок о 12.00

Реєстрація

Осіння сесія: опитування нових учасників експерименту

Шановні колеги! images

Розпочався новий навчальний рік, який обіцяє бути насиченим, адже до експерименту долучилось ще три навчальні заклади.

Для зручності спілкування нами створено групу в ФБ, в якій можна ставити питання та отримувати відповіді.

Групу в ФБ адмініструє  Івашньова С.В., кандидат педагогічних наук, науковий консультант експерименту.

18 жовтня представники Інституту післядипломної педагогічної освіти   Івашньова Світлана Володимирівна та Машкіна Світлана Вікторівна провели опитування в одній зі шкіл. Цього разу нас гостинно приймала гімназія № 30 “Еконад” (директор – В.Мельниченко).

У форматі фокус-груп з адміністрацією навчального закладу та педагогічними працівниками були обговорені питання, які стосуються професійної компетентності ідеального сучасного українського вчителя, ідеального вчителя гімназії “Еконад” , а також визначено провідні запити і потреби вчителів, що взяли участь у дискусії.

Результати обговорення будуть систематизовані та оприлюднені найближчим часом.

23 жовтня представники НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій проводять аналогічні опитування в СШ № 286 (директор – Л.Марченко)

Розпочинаємо новий навчальний рік!

1-veresnya

Дорогі вчителі!

Від імені керівника дослідно-експериментальної роботи за темою “Програма професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу”  М. Ф. Войцехівського щиро вітаю Вас з новий етапом нашої спільної діяльності.

Цього року ми плануємо провести серію психологічних опитувань , усвідомлення результатів яких допоможе кожному вчителю краще розуміти власні потреби і потреби навчального закладу та узгоджувати їх при формуванні професійної освітньої траєкторії.

Звичайно, ми продовжимо проведення семінарів, круглих столів та тренінгів, перелік  та зміст яких будемо постійно оновлювати з урахуванням потреб та запитів учасників експерименту.

Ми також плануємо активно долучати до навчання колег тих педагогічних працівників, які володіють цікавим досвідом, готові продемонструвати результати власної праці іншим, навчити їх та допомогти отримати новий досвід.

Слідкуйте за оновленнями на сайті!

Плідної всім нам роботи!

images

Тренінги у червні

Шановні учасники експерименту!

За результатами проведених опитувань визначені  найбільш актуальні теми  та проблеми, які стали основою для розробки нових навчальних модулів.

В червні було заплановано проведення п”яти  тренінгів, з яких успішно проведено 4.

Назва Автор Дата/час проведення Місце проведення
Презентуємо професійні успіхи: підготовка наукових публікацій (статей, тез доповідей) Івашньова С.В. 8.06.2017 року

10.00 – 13.00

ІППО
Правовий захист вчителів: ситуації та інструменти впливу. Клименко Н.П. 7.06.2017 року

10.00 – 13.00

ІППО
Тестологія. Як підготувати тест для об”єктивної перевірки знань? Клименко І.В.

 

21.06.2017

10.00 – 15.00

 

 

тренінг відмінено через недостатню кількість учасників

 Критичне мислення

(триденний тренінг)

 Мерзлякова О.Л.  6.06.17-8.06.17

10-00 – 14-00

ІППО

Відео

Основи саморегуляції, попередження емоційного вигорання та розвиток навичок взаємодії Мерзлякова О.Л. 13.06.17

ІППО

Відео

 

Lions Quest повертається!

17800005_1198845763547503_5497961570633145649_n

Lions Quest – це програма, яка сприяє формуванню соціальних навичок та розвитку емоційного інтелекту.

8-9 квітня в СШ № 98 відбувся тренінг, в якому взяли участь 23 вчителі навчального закладу та педагогічні працівники інших установ.

Вже понад 80 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва пройшли тренінги за цією програмою.

Графік проведення тренінгів залежить виключно від розкладу Дайви Шукіте – сеньйор-тренера програми.

Наступні два тренінги відбудуться вже в травні.

 

Дата Навчальний заклад, що приймає групу Реєстрація на тренінг
7-8 травня Школа І-ІІІ ступенів № 286 міста Києва Реєстрація*
9-10 травня СШ № 182 Перша Русанівська школа Реєстрація**

* Реєстрація учасників з інших навчальних закладів можлива лише на вільні місця.

** Реєстрація для вчителів, що навчаються в закладах-учасниках експерименту.

Партнерські програми: GoCamp від GoGlobal

Шановні колеги,
наближається час роботи літніх мовних таборів.

GoCamp в якості провідних напрямів роботи визначені наступні:
– STEAM
– Citizenship
– Leadership&Career
– Sports&Health.

Для того, щоб навчальні заклади та окремі педагогічні працівники отримали  інструменти, необхідні для реалізації завдань по кожному з вказаних напрямів, ініціатори проекту та його учасники – GoGlobal, видавництво Кембриджського університету та компанія Лінгвіст   – пропонують зацікавленим вчителям англійської мови взяти участь у семінарі “Content and Language Integrated Learning as a powerful tool to motivate students”.

Читати далі >>

Опитування учасників експерименту

Шановні колеги!

Одним із провідних завдань нашого експерименту є  забезпечення ефективного професійного розвитку педагогічних працівників.

В навчальних закладах було проведено серію опитувань у форматі фокус-груп і встановлено  орієнтовний перелік тем, що цікавлять вчителів. Для того, щоб уточнити перелік найбільш актуальних навчальних курсів для кожного окремого навчального закладу та розробити відповідні навчальні плани, просимо Вас взяти участь в он-лайн опитуванні.

Анкета

Опитування проводиться з 1.03.17 до 30.05.17 включно.

Дякуємо за участь!